Štampaj

Novosti

Ukidaju se kursna kola iz Beograda za Novi Sad i Suboticu

Počev od 08/09. septembra 2014.godine prestaje saobraćaj direktnih kursnih kola sa sjedištima na relaciji Beograd-Novi Sad-Subotica.

opširnije

Besplatan internet u vozu

ŽPCG je obezbijedio svojim putnicima korišćenje besplatnog interneta u vozovima CAF (novi vozovi) na svim relacijama na kojima saobraćaju.

opširnije

Oštećena kontaktna mreža

Zbog prekida saobraćaja na pruzi Podgorica – Bar usljed pada drveta na prugu, ŽPCG je angažovao autobuski prevoz na relaciji Podgorica – Virpazar za lokalne vozove.

opširnije

Uvodi se novi voz na relaciji Bar-Podgorica-Bijelo Polje-Požega-Bar

Od 27.08.2014. godine ŽPCG u dogovoru sa ŽS privremeno uvodi u saobraćaj dnevni brzi voz na relaciji Bar-Podgorica-Bijelo Polje-Požega-Bar.

opširnije

Atak na voz Niksic-Podgorica

Dana 17. avgusta, oko 22:20 časova došlo je do praska na vozu koji je saobraćao iz Nikšića. Do praska je došlo usled vandalskog ponašanja pojedinaca.

opširnije

Rezultati poslovanja za jun 2014. godine

U junu 2014. godine bolji rezultati u radu lokalnog saobraćaja, a lošiji u međunarodnom saobraćaju

opširnije

Organizacija međunarodnog prevoza na pruzi Bar-Beograd-Novi Sad-Subotica

ŽPCG je izvršio dopunu postojeće privremene organizacije međunarodnog prevoza putnika.

opširnije

Vanredni događaj na lokomotivi voza iz Beograda za Bar

Dana 08. jula 2014. godine u 10:32h na vozu koji saobraća iz Beograda za Bar desio se vanredni događaj na lokomotivi.

opširnije

Huligansko ponašanje pojedinaca ometalo rad konduktera u vozu

Dana 05. 07. 2014. godine u vozu koji je išao iz Sutomora u pravcu Podgorice, grupa mladića je svojim nedoličnim ponašanjem ometala rad konduktera.

opširnije

Dodaje se posebni voz za prevoz praćenih automobila na relaciji Bar-Beograd-Bar

Dodaje se posebni voz za prevoz praćenih automobila na relaciji Bar-Beograd-Bar i direktna kola na relaciji Bar-Novi Sad-Bar od 04. jula 2014. godine.

opširnije

×