Štampaj


MEĐUNARODNA SARADNJA

Željeznički prevoz Crne Gore ima razvijenu saradnju sa željeznickim upravama iz okruženja zbog same strukture djelatnosti kojom se bavi. Njena osnovna djelatnost je prevoz putnika. Stoga je kao dio evropskog željeznickog sistema direktno uključena u aktivnostima vezanim za organizaciju prevoza putnika i učestvuje na međunarodnim sastancima FTE (Forum Train Europe), WMPS i Rout-a na kojima se dogovara organizacija i red vožnje vozova za prevoz putnika između evropskih željeznickih uprava.

Za sada, Željeznicki prevoz Crne Gore u putničkom prevozu ima vozove na relacijama Bar-Beograd i Bar-Subotica, a ljeti direktna kola na relacijama Prag-Bar, Moskva-Bar i Budimpešta-Bar.

Razmjena i korišćenje putničkih kola u međunarodnom saobraćaju između željezničkih preduzeća (ŽP) vrši se shodno odredbama sporazuma RIC.

×