Štampaj


REDOVNE VOZNE CIJENE (RVC)

DETALJNIJE CIJENE
RELACIJA CIJENA KARTE NA BLAGAJNI €
Bar-Sutomore ili obratno
1,20
Bar-Virpazar ili obratno
1,20
Bar-Golubovci ili obratno
1,80
Bar-Podgorica ili obratno
2,40
Bar-Danilovgrad ili obratno
3,40
Bar-Nikšić ili obratno
4,80
Bar-Kolašin ili obratno
5,40
Bar-Mojkovac ili obratno
6,20
Bar-Bijelo Polje ili obratno
7,20
Sutomore-Podgorica ili obratno
2,00
Sutomore-Kolašin ili obratno
5,20
Sutomore-Mojkovac ili obratno
5,80
Sutomore-Bijelo Polje ili obratno
6,80
Sutomore-Danilovgrad ili obratno
3,00
Sutomore-Nikšić ili obratno
4,40
Podgorica-Danilovgrad ili obratno
1,20
Podgorica-Nikšić ili obratno
2,80
Podgorica-Kolašin ili obratno
3,20
Podgorica-Mojkovac ili obratno
4,40
Podgorica-Bijelo Polje ili obratno
5,20
Nikšić-Danilovgrad ili obratno
1,60
Nikšić-Virpazar ili obratno
3,60
Nikšić-Kolašin ili obratno
5,40
Nikšić-Mojkovac ili obratno
6,60
Kolašin-Virpazar ili obratno
4,80
Bijelo Polje-Mojkovac ili obratno
1,20
Bijelo Polje-Kolašin ili obratno
2,20
Bijelo Polje-Nikšić ili obratno
7,60
Bijelo Polje-Danilovgrad ili obratno
6,20

Napomena:
Kupovina vozne karte u vozu kod konduktera naplaćuje se na navedene cijene uz doplatu od 1 eura iz stanica gdje postoje putničke blagajne ( Bar, Sutomore, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje).

Na redovne vozne cijene se obračunavaju povlastice koje važe u Željezničkom prevozu Crne Gore.

×