Štampaj


MENADŽMENT ŽELJEZNIČKOG PREVOZA

Izvršni direktor

Ilinka Pavićević, dipl.maš.ing.
e-mail: ilinka.pavicevic@zpcg.me

VD Sekretar Društva

Ljiljana Domazetović, dipl. pravnik
e-mail: ljiljana.domazetovic@zpcg.me

Pomoćnik Izvršnog direktora za saobraćajno tehničke poslove

Jasmin Kanalić, dipl.saobr.inž.
e-mail: jasmin.kanalic@zpcg.me

Pomoćnik Izvršnog direktor za logistiku i komercijalne poslove

mr Dejana Baošić, spec.menadž. u turizmu
e-mail: dejana.baosic@zpcg.me

Direktor Sektora za saobraćajne i transportno-komercijalne poslove

mr Miloš Radulović, spec. struk. ecc.
e-mail: milos.radulovic@zpcg.me

Direktor Sektora za vuču vozova i tehničko pregledne poslove

Aleksandar Kumburović, spec. struk. inž. želj. maš.
e-mail: aleksandar.kumburovic@zpcg.me

Direktor Sektora za tehničke poslove

Luka Mirović, dipl.maš.inž.
e-mail: luka.mirovic@zpcg.me

Direktor Sektora za ekonomske poslove

mr Slavica Pavićević, dipl.ecc.
e-mail: slavica.pavicevic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za informatiku

Neda Stanojević, dipl. matematičar
e-mail: neda.radulovic@zpcg.me

VD Rukovodilac Službe unutrašnje kontrole

Blažo Janković,spec. struk. inž. maš.
e-mail: blazo.jankovic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za javne nabavke

mr Milica Dulović, bečelor ecc.
e-mail: milica.dulovic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove

Milica Milutinović, dipl.pravnik.
e-mail: milica.milutinovic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za kontrolu prihoda

Dragoljub Piperović, dipl. ecc.
e-mail: dragoljub.piperovic@zpcg.me

 
×