Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI

ZAVRŠENI POSTUPCI 2018

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za nabavku usluge - REDOVNA OPRAVKA RANGA SREDNJE OPRAVKE 7 PUTNIČKIH KOLA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku robe - OPREMA ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku usluge - ŽELJEZNIČKI TRANSPORT

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku usluge - REPARACIJE I SERVISIRANJA DJELOVA ZA CAF-OVE VOZOVE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za partiju 1 za nabavku robe - EKO DIZEL

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za partiju 2 za nabavku robe - BEZOLOVNI BENZIN 98

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za partiju 1 za nabavku robe - ELEKTRO DIJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA TIPA Y

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za partiju 2 za nabavku robe - MAŠINSKI DIJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA TIPA Y

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za partiju 3 za nabavku robe - ELEKTRO DIJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA TIPA Z

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za partiju 4 za nabavku robe - MAŠINSKI DIJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA TIPA Z

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku robe - AKUMULATORSKIH BATERIJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku robe - MONOBLOK TOČKOVA Ø 920 MM

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku robe - KOČIONIH DISKOVA PREČNIKA Ø610/110 MM

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku usluge - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za nabavku robe - OPREME ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA

- OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA HITNE NABAVKE USLUGE - ZAMJENA TOČKOVA CAF-OVOG ELEKTRO MOTORNOG VOZA 104-106

×