Štampaj

Opšte informacije

Naziv i sjedište društva

Željeznički prevoz Crne Gore AD — Podgorica
Skraćeni naziv Društva glasi: ŽPCG AD Podgorica i sjedište mu je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br. 13.

Zgrada Društva
Dan Društva

Kao svoj dan Društvo slavi "13. septembar", dan kada je 1908. godine prva lokomotiva prispjela iz Bara u Virpazar.

Osnivanje društva

Društvo je osnovano na vanrednoj skupštini akcionara, 2. jula 2008. god, kada je donešena Odluka o restrukturiranju Željeznice Crne Gore, Prevoz DOO u Željeznički prevoz Crne Gore AD — Podgorica.
Željeznički prevoz Crne Gore AD — Podgorica ima svojstvo pravnog lica.

Struktura vlasništva

Struktura vlasništva imovine data je tabelom.

Pregled akcionara

Pregled akcionara dat je tabelom

Licence i sertifikati

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica - Licenca za prevoz u željezničkom saobraćaju

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica -Sertifikat za bezbjednost u željezničkom saobraćaju

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica - Sertifikati Sistema menadžmenta standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 27001:2014

Akcije u vlasništvu

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je akcionar u Eurofimi


Sa nama ste na dobrom putu!
×