Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - ELEKTRO DJELOVA I UREĐAJA ZA EMV 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKA MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - ELEKTRO DJELOVA I UREĐAJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKE MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA EMV 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - EL. UREĐAJA I SKLOPOVA ZA EMV 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 643

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKE LEKTROMOTORA, TRANSFORMATORA I GENERATOR ZA VUČNA I VUČENA VOZNA SREDSTVA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA EMV 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKE ELEKTRO DJELOVA I UREĐAJA ZA EMV 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - LJEKARSKIH PREGLEDA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA SUPRA WIN

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×