Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- DOPUNA TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 4459 OD 20.06.2017.GODINE ZA NABAVKE ROBE – AKUMULATORSKIH BATERIJA

- IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 3712 OD 25.05.2017.GODINE ZA NABAVKE ROBE – KANCELARIJSKOG MATERIJALA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - LJETNJA SLUŽBENA I ŽAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - AKUMULATORSKIH BATERIJA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - OPRAVKA KLIME UREĐAJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - OSIGURANJA ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge -LJEKARSKI PREGLEDI

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - LICENCIRANIH FIRMI ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE U BARU

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge -  LICENCIRANIH FIRMI ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE U PODGORICI

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge- ŠPEDITERSKE UVOZNO-IZVOZNE USLUGE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - EKO DIZEL

- IZMJENA(DOPUNA) TENDERSKE DOKUMENTACIJE 2261 OD 30.03.2017  GODINE

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×