Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - REPARACIJE I SERVISIRANJA DJELOVA ZA CAF-OVE VOZOVE

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×