Štampaj


POSTUPCI U TOKU

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - REDOVNA OPRAVKA RANGA SREDNJE OPRAVKE 6 PUTNIČKIH KOLA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - KOČIONI DISKOVI

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - MONOBLOK TOČKOVI

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA SUPRA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - KOČIONE PAPUČE I FERODE

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×