Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - OPREMA ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - REPARACIJE I SERVISIRANJA DJELOVA ZA CAF-OVE VOZOVE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - REZERVNI DJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - AKUMULATORSKE BATERIJE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MONOBLOK TOČKOVA Ø920

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - KOČIONIH DISKOVA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - GORIVO ZA PUTNIČKE (SLUŽBENE) AUTOMOBILE

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×