Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MONOBLOK TOČKOVA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - LOŽ ULJE

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - ELEKTRO DJELOVI I OPREMA ZA PUTNIČKA KOLA

 

 

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×