Štampaj


Službenik za javne nabavke

Marija Zindović, dipl. pravnik 
tel: +382(0)20 441 384 
fax:+382(0)20 441 238 
e-mail: marija.zindovic@zpcg.me

×