Štampaj
OBJAVLJENO: 02.06.2015

Rezultati poslovanja za april 2015. godine

U aprilu 2015. godine u lokalnom saobraćaju u odnosu na isti period prošle godine došlo je do smanjenja realizovanih voznih km za 10%, dok su realizovani putnički km veći za 4%.

Broj prevezenih putnika veći je za 10%, pripadajući (ukupni ) i realizovani prihodi veći su za 10-12%, dok je broj pokrenutih vozova umanjen za 13% u odnosu na april 2014. godine. Prosječan broj putnika po jednom vozu veći je za 27% u odnosu na uporedni period 2014. godine.

Prosječan prihod po vozu veći je za 26%, prihod po putničkom km veći za 8%, dok su prihodi po putniku ostali na istom nivou u odnosu na april 2014. godine.

Na relaciji Bar-Bijelo Polje-Bar prevezeno 3.473 putnika, na relaciji Bar-Nikšić-Bar 2.011 putnika, Podgorica-Nikšić-Podgorica 24.628, Podgorica-Bar-Podgorica 42.505, dok je na relaciji Podgorica-Bijelo Polje-Podgorica prevezeno 10.242 putnika.

Prosječno kašnjenje po vozu umanjeno je za 48% tj. 1,90 min/voz. u odnosu na april 2014. godine.

U aprilu 2015. godine u međunarodnom saobraćaju rezulatati bilježe smanjenje u odnosu na isti period 2014.godini, usled oštećenja pruge od poplava na području Srbije u 2014. godini.

Broj pokrenutih vozova, realizovani vozni km i prosječni put 1 putnika ostali su na istom nivou u odnosu na april 2014 godine.

Broj prevezenih putnika, realizovani putnički km i prosječan broj putnika po jednom vozu umanjeni su za 17%, dok su realizovani prihodi i pripadajući (ukupni) prihodi umanjeni za 28% u odnosu na april 2014. godine.

Prosječno kašnjenje vozova (min/voz) znato je manje i to za 45% u odnosu na april 2014. godine. (2.90 min/voz)

Uzrok značajnog smanjenja određenih pokazatelja za april 2015. godine u odnosu na isti period 2014. godine je situacija na teritoriji Srbije izazvana poplavama i klizištima u maju 2014. godine pri čemu je došlo do značajnog oštećenja željezničke infrastrukture na dijelu pruge Beograd – Bar.

×