Štampaj
OBJAVLJENO: 08.06.2016

Održana XI Vanredna Skupština akcionara

Na sjednici XI Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica koja je održana dana 07.06.2016. godine jednoglasno su sa ukupno 6.186.811 akcija, tj. 91,3562 % akcijskog kapitala donešene slijedeće odluke:

  • Odluka o pretvaranju - konverziji duga u akcijski kapital
  • Odluka o povećanju kapitala
  • Odluka o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
  • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva
  • Odluka o utvrđivanju naknada za članove Odbora direktora.

Odlukom XI Vanredne Skupštine akcionara o pretvaranju - konverziji duga u akcijski kapital Vlada Crne Gore je povećala svoje učešće u akcijskom kapitalu Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica sa 6.117.194 akcije na 6.459.640 akcija, što čini 90,7937 % od ukupnog akcijskog kapitala Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.

×