Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI 2014

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 38/14 za partiju 1 za nabavku robe - RAZNI ELEKTRO DIJELOVI ZA LOKOMOTIVU 461

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 38/14 za partiju 2 za nabavku robe - RAZNI ELEKTRO DIJELOVI ZA LOKOMOTIVU 461

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 38/14 za partiju 3 za nabavku robe - RAZNI ELEKTRO DIJELOVI ZA LOKOMOTIVU 461

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 38/14 za partiju 4 za nabavku robe - ELEKTRO DIJELOVI ZA LOKOMOTIVU 461

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 38/14 za partiju 5 za nabavku robe - RAZNI ELEKTRO DIJELOVI ZA LOKOMOTIVU 461

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 38/14 za partiju 6 za nabavku robe - ELEKTRO DIJELOVI ZA LOKOMOTIVU 461

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 37/14 za partiju 3 za nabavku usluge - POPRAVKI I ODRŽAVANJA ŠINSKIH VOZILA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 37/14 za partiju 2 za nabavku usluge - POPRAVKI I ODRŽAVANJA ŠINSKIH VOZILA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 37/14 za partiju 1 za nabavku usluge - POPRAVKI I ODRŽAVANJA ŠINSKIH VOZILA

- ODLUKA O IZBORU ZA DRUMSKI TRANSPORT, PO OKVIRNOM IZ 2013

- ODLUKA O IZBORU - OKVIRNI -  OSIGURANJE VOZNIH SREDSTAVA  2014

- ODLUKA O IZBORU KANCELARIJSKI - OKVIRNI – 2014

- ODLUKA O IZBORU PONUDE - LJEKARSKI PREGLEDI ZA 2014 – OKVIRNI

- ODLUKA O IZBORU ZA PARTIJU 1 EKODIZEL PO OKVIRNOM IZ 2013

- ODLUKA O IZBORU ZA PARTIJU 2 EUROSUPER PO OKVIRNOM IZ 2013

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 36/14 za nabavku robe - RAZNI REZERVNI DJELOVI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 32/14 za partiju 1 za nabavku usluge - MOBILNA TEHNOLOGIJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 35/14 za partiju 1 za nabavku usluge - ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 34/14 za partiju 1 za nabavku usluge - OSIGURANJE ZAPOSLENIH

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 34/14 za partiju 2 za nabavku usluge - OSIGURANJE PUTNIKA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 33/14 za nabavku robe - LOŽ ULJE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 31/14 za nabavku robe - SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 30/14 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA EMV 412/416 – MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 29/14 za nabavku robe - OPREME ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 28/14 za nabavku usluge za partiju 1 - OPRAVKA UREĐAJA I SKLOPOVA ZA LOK 461 PNEUMATIKA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 28/14 za nabavku usluge za partiju 2 - OPRAVKA UREĐAJA I SKLOPOVA ZA LOK 461 ELEKTRONIKA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 27/14 za nabavku usluge - SMJEŠTAJ VOZOPRATNOG OSOBLJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ŠOPING METODOM br. 3/14 Š.M. za nabavku usluge - ODVOZ OPASNOG OTPADA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 12/14 za nabavku usluge za partiju 1 - OPRAVKE SKLOPOVA I DJELOVA ZA PUTNIČKA KOLA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 12/14 za nabavku usluge za partiju 2 - OPRAVKE SKLOPOVA I DJELOVA ZA PUTNIČKA KOLA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 26/14 za nabavku usluge - OBEZBJEĐENJE IMOVINE U BARU

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ŠOPING METODOM br. 2/14 Š.M. za nabavku robe - MAŠINSKI DJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 25/14 za partiju 1 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 25/14 za partiju 2 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 25/14 za partiju 3 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 25/14 za partiju 4 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 25/14 za partiju 5 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ŠOPING METODOM br. 1/14 Š.M. za nabavku usluge - REZERVACIJA AVIO KARATA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 23/14 za nabavku usluge - OBEZBJEĐENJA IMOVINE – DEPOA ZA EMG U PODGORICI I PO POTREBI ZA OSTALE DESTINACIJE POTREBNE ZA ODVIJANJE LOKALNOG SAOBRAĆAJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 24/14 za nabavku robe - KOČIONE PAPUČE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 7/14 za nabavku robe - RAZNI OBRASCI

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 17/14 za nabavku robe - REZERVACIJA AVIO KARATA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 20/14 za nabavku robe - TRANSPORT LOKOMOTIVA, PUTNIČKIH KOLA I OPREME RADI OPRAVKE I INVESTICIJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 18/14 za nabavku robe - KABLOVI ZA EMV 412 – 416

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 21/14 za nabavku robe - NOVI KOČIONI BLOKOVI BCR6" ZA EMV 412/416-045/046

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 22/14 za nabavku robe - PRANJE POSTELJINE U SPAVAĆIM I KUŠET KOLIMA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 13/14 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA „Z“ PUTNIČKA KOLA-MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 15/14 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA „Y“ PUTNIČKA KOLA-MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 14/14 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA „Z“ PUTNIČKA KOLA-ELEKTRO DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 16/14 za nabavku robe - EKO-DIZEL

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 19/14 za nabavku robe - PIĆE I HRANA ZA POTREBE VAGON RESTORANA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 11/14 za partiju 1 za nabavku usluge - OPRAVKA ELEKTROMOTORA I STEPEN SLOŽENOSTI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 11/14 za partiju 2 za nabavku usluge - OPRAVKA ELEKTROMOTORA II STEPEN SLOŽENOSTI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 5/14 za nabavku robe - SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 3/14 za nabavku usluge - SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA U VOZNIM SREDSTVIMA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 2/14 za nabavku usluge - AUTOBUSKI PREVOZ PUTNIKA U SLUČEJEVIMA ZASTOJA ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 1/14 za nabavku usluge - IZBOR REVIZORSKE KUĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIH ISKAZA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD PODGORICA ZA 2014. GODINU

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 4/14 za nabavku usluge - ŠPEDITERSKE UVOZNO-IZVOZNE USLUGE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 6/14 za nabavku usluge - ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA SUPRA ZA 2014. GODINU

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 8/14 za nabavku usluge - VANPLANSKA OPRAVKA LOKOMOTIVE SERIJE 661-315

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 9/14 za nabavku usluge - ZAMJENA MONOBLOK TOČKOVA NA TRI LOKOMOTIVE SERIJE 461

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 10/14 za partiju 1 za nabavku robe - UMETCI KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 10/14 za partiju 2 za nabavku robe- UMETCI OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA DISK KOČNICU ("FERODE")

×