Štampaj


MENADŽMENT ŽELJEZNIČKOG PREVOZA

VD Izvršni direktor

Ilinka Pavićević, dipl.maš.ing.
tel: +382(0)20 441 100
fax: +382(0)20 633 957
e-mail: ilinka.pavicevic@zpcg.me

Sekretar Društva

Ljubica Marković, dipl. pravnik
tel: +382(0)20 441 351
fax: +382(0)20 441 236
e-mail: ljubica.markovic@zpcg.me

Savjetnik Izvršnog direktora za IMS

Radovan Mujović, dipl.maš.ing
e-mail: radovan.mujovic@zpcg.me

Pomoćnik Izvršnog direktor za ekonomske i pravne poslove i EU/MFI projekte

mr Đorđe Kaluđerović, dipl. ecc.
e-mail: djordje.kaludjerovic@zpcg.me

VD Direktor Sektora za lokalni prevoz putnika

mr Vasilije Vulić, dipl.inž.prometa
tel: +382(0)20 441 105
fax: +382(0)20 441 106
e-mail: vasilije.vulic@zpcg.me

VD Direktor Sektora za međunarodni prevoz putnika

Miloš Daković, spec.struk.inž.maš.
tel: +382(0)20 441 370
fax: +382(0)20 441 234
e-mail: milos.dakovic@zpcg.me

Direktor Sektora za tehničke poslove

Radovan Mrdak, spec.sci.drum.saobr.
tel: +382(0)20 441 105
e-mail: radovan.mrdak@zpcg.me

Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove

Ivana Bubanja, dipl.ecc.
tel: +382(0)20 441 310
tel: +382(0)20 441 473
e-mail: ivana.bubanja@zpcg.me

Rukovodilac Službe za informatiku i razvoj

Neda Stanojević, dipl. matematičar
tel: +382(0)20 441 113
e-mail: neda.radulovic@zpcg.me

Rukovodilac Službe unutrašnje kontrole

Todor Tomašević, spec.struk.ing.želj.saobr.
tel: +382 (0) 20 441 236
e-mail: todor.tomasevic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za javne nabavke

mr Slavica Pavićević, dipl. ecc.
tel: +382(0)20 441 384
fax: +382(0)20 441 238
e-mail: slavica.pavicevic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za kontrolu prihoda i OJP

mr Miloš Radulović, spec. struk. ecc.
tel: +382(0)20 441 360
e-mail: milos.radulovic@zpcg.me

Menadžer za ljudske resurse

Aleksandar Smolović, Spec. sci politikolog
tel: +382(0)20 441 134
e-mail: aleksandar.smolovic@zpcg.me

PR menadžer

Jovana Jovanović , prof. francuskog jezika i književnosti
tel: +382(0)20 441 117
mob: +382 063 228 091
e-mail: info@zpcg.me


 
×