Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI

ZAVRŠENI POSTUPCI 2021

Sve odluke kao i ugovori koji proizilaze iz odluka, objavljeni su na portalu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me

×