Štampaj


Posebne ponude

(VAŽI SAMO ZA LOKALNE VOZOVE)
DETALJNIJE CIJENE
RELACIJA CIJENA KARTE NA BLAGAJNI € CIJENA KARTE U VOZU €
Bar-Sutomore ili obratno
1,20
2,20
Bar-Virpazar ili obratno
1,20
2,20
Bar-Golubovci ili obratno
1,80
2,80
Bar-Podgorica ili obratno
2,30
3,30
Bar-Danilovgrad ili obratno
3,40
4,40
Bar-Nikšić ili obratno
3,50
4,50
Bar-Kolašin ili obratno
4,60
5,60
Bar-Mojkovac ili obratno
5,20
6,20
Bar-Bijelo Polje ili obratno
5,80
6,80
Sutomore-Podgorica ili obratno
2,00
3,00
Sutomore-Kolašin ili obratno
3,50
4,50
Sutomore-Mojkovac ili obratno
4,60
5,60
Sutomore-Bijelo Polje ili obratno
5,80
6,80
Sutomore-Danilovgrad ili obratno
3,00
4,00
Sutomore-Nikšić ili obratno
3,50
4,50
Podgorica-Danilovgrad ili obratno
1,00
2,00
Podgorica-Nikšić ili obratno
1,50
2,50
Podgorica-Kolašin ili obratno
3,00
4,00
Podgorica-Mojkovac ili obratno
3,50
4,50
Podgorica-Bijelo Polje ili obratno
3,50
4,50
Nikšić-Danilovgrad ili obratno
1,00
2,00
Nikšić-Virpazar ili obratno
3,50
4,50
Nikšić-Kolašin ili obratno
4,60
5,60
Nikšić-Mojkovac ili obratno
5,20
6,20
Kolašin-Virpazar ili obratno
3,50
4,50
Bijelo Polje-Mojkovac ili obratno
1,20
2,20
Bijelo Polje-Kolašin ili obratno
2,20
3,20
Bijelo Polje-Nikšić ili obratno
5,80
6,80
Bijelo Polje-Danilovgrad ili obratno
5,20
6,20

Napomena:
Kupovina vozne karte u vozu kod konduktera naplaćuje se na navedene cijene uz doplatu od 1 eura iz stanica gdje postoje putničke blagajne ( Bar, Sutomore, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje).

  • Osobe oštećenog vida kao i pratilac osobe oštećenog vida prevoze se po cijeni od 1 euro na svim relacijama na području Željezničkog prevoza Crne Gore, uz legitimaciju K-5a koju posjeduje samo osoba sa oštećenim vidom.
  • Osobe oboljele od multipleskleroze i srodnih bolesti prevoze se besplatno na svim relacijama na području Željezničkog prevoza Crne Gore uz legitimaciju K-5.

×