Štampaj


Redovitost lokalnih putničkih vozova za jun 2013. godine

Pruga Bijelo Polje – Bar

U polaznim stanicama prosječno zakašnjenje vozova iznosilo je 5,0 min/voz. Najveće prosječno zakašnjenje vozova u polaznim stanicama je i dalje kod voza 6101 i 6105 koji saobraćaju na relaciji Bijelo Polje-Bar i iznosi 21,6 min/voz Prosječno zakašnjenje lokalnih vozova u dolasku iznosi 13,7 min/voz a najizraženije je kod vozova 6101 i 6105 i iznosi 39.3 min prosječno dnevno, od čega je prosječno 13,1 min kašnjenje zbog saobraćajne situacije, 5,3 min zbog laganih vožnji i zatvora pruge, kvarovi i čekanje na vučno vozilo 9,4 min.
Prosječno zakašnjenje lokalnih putničkih vozova koje je u maju u polasku iznosilo 1,1 minuta u junu je povećano na 5,0 minut dok je prosječno zakašnjenje vozova u dolasku sa 5,4 minuta koliko je iznosilo u maju povećano na 13,7 minuta/vozu.

Pruga Nikšić – Podgorica

Na relaciji Podgorica-Nikšić vozovi su u polasku kasnili ukupno 761 minuta ili prosječno 5,1 min/vozu, a u dolasku 811 minuta ili 5,4 min/vozu.
Od 761 minuta kašnjenja vozova u polasku 707 minuta se odnosi na jutarnji voz sa polaskom iz Podgorice u 7.00 časova koji čeka na vezu brzog međunarodnog voza iz Beograda a od 20.06.2013. ovaj voz se pokreće po dolasku voza 7101. Na relaciji Nikšić – Podgorica vozovi su u polasku kasnili 651 minuta ili 4,3 min/voz, dok su u dolasku kasnili 731 min ili 4,9 min/vozu. Od 731 minuta kašnjenja u dolasku 420 min se odnosi na kašnjenje voza 7103.

Od 20.06.2013. promijenjena je organizacija saobraćaja na ovoj pruzi tako da se saobraćaj obavlja samo sa jednom garniturom pa to povlači za sobom kašnjenje vozova 7102 i 7103 u polasku i dolasku.

×