Štampaj


Redovitost lokalnih putničkih vozova za mart 2013. godine

Pruga Bijelo Polje – Bar

U polaznim stanicama prosječno zakašnjenje vozova iznosilo je 3,6 min/voz. Najveće prosječno zakašnjenje vozova u polaznim stanicama je i dalje kod voza 6101 i 6105 koji saobraćaju na relaciji Bijelo Polje-Bar i iznosi 6,6 min/voz.
Prosječno zakašnjenje lokalnih vozova u dolasku iznosi 8,8 min/voz a najizraženije je kod vozova 6101 i 6105 i iznosi 24,1 min prosječno dnevno, od čega je prosječno 14,4 min kašnjenje zbog saobraćajne situacije, 4,6 min zbog laganih vožnji i zatvora pruge, kvarovi i čekanje na vučno vozilo 4,3 min.
Prosječno zakašnjenje lokalnih putničkih vozova koje je u februaru u polasku iznosilo 1,9 minuta u martu je povećano na 3,6 minut dok je prosječno zakašnjenje vozova u dolasku sa 5,2 minuta koliko je iznosilo u februaru povećano na 8,8 minuta /vozu.

Pruga Nikšić – Podgorica

Na relaciji Podgorica-Nikšić vozovi su u polasku kasnili ukupno 264 minuta ili prosječno 1,7 min/vozu, a u dolasku 287 minuta ili 1,9 min/vozu.
Od 264 minuta kašnjenja vozova u polasku 147 minuta se odnosi na jutarnji voz sa polaskom iz Podgorice u 7.00 časova koji čeka na vezu brzog međunarodnog voza iz Beograda.
Na relaciji Nikšić – Podgorica vozovi su u polasku kasnili 269 minuta ili 1,7 min/voz, dok su u dolasku kasnili 300 min ili 1,9 min/vozu. Od 300 minuta kašnjenja u dolasku 226 minuta se odnosi na kvar vučnog vozila u stanici Nikšić 08.03.2013. godine.

×