Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI

ZAVRŠENI POSTUPCI 2013

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 41/13 za nabavku usluge - VANPLANSKA OPRAVKA LOKOMOTIVE SERIJE 661 – 315

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 38/13 za nabavku usluge - REZERVNI DJELOVI ZA LOKOMOTIVU SERIJE 461 – ELEKTRO DJELOVI

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 36/13 za nabavku usluge - OPRAVKA ELEKTROMOTORA I TRANSFORMATORA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ŠOPING METODOM br. 5/13 ŠM za nabavku usluge - OPRAVKI U HANGARU – MAGACINU

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 39/13 za nabavku usluge - OPRAVKA DJELOVA I SKLOPOVA NA EMV 412/416

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 37/13 za nabavku robe - SLUŽBENA ODJEĆA – ZIMSKA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 35/13 za nabavku usluge - OPRAVKA SKLOPOVA I DJELOVA ZA PUTNIČKA KOLA – MAŠINSKI DIO

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 34/13 za nabavku usluge - VANPLANSKA OPRAVKA LOKOMOTIVE SERIJE 661

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 32/13 za nabavku usluge - ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA MDNAV 5

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 33/13 za nabavku usluge - DRUMSKI TRANPORT

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 31/13 za nabavku robe - VOZNE KARTE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 29/13 za partiju 1 za nabavku usluge - OSIGURANJE ZAPOSLENIH U ŽPCG

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 29/13 za partiju 2 za nabavku usluge - OSIGURANJE PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 30/13 za nabavku usluge - MOBILNA TELEFONIJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 28/13 za nabavku robe - LOŽ ULJE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 27/13 za partiju 1 za nabavku robe - EKO DIZEL

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 27/13 za partiju 2 za nabavku robe - BEZOLOVNI BENZIN 98

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ŠOPING METODOM br. 4/13 ŠM za nabavku robe - PIĆE I HRANA ZA VAGON RESTORAN

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ŠOPING METODOM br. 2/13 ŠM za nabavku usluge - OPRAVKA SKLOPOVA I DJELOVA ZA PUTNIČKA KOLA ELEKTRO DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 26/13 za nabavku usluge - SMJEŠTAJ VOZOPRATNOG OSOBLJA U BEOGRADU

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 24/13 za partiju 1 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 - MEHANIČKI DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 24/13 za partiju 2 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 - BRAVARSKI DIO

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 24/13 za partiju 3 za nabavku robe - REZERVNI DJELOVI ZA LOK 461 - PNEUMATSKI DIO

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE po zahtjevu br. 3/13 - Š.M. za nabavku robe – UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE VACUUM TOALETA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za nabavku usluge – TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZNIH SREDSTAVA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 25/13 za nabavku usluge – LJEKARSKI PREGLEDI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 25/13 za nabavku usluge – LJEKARSKI PREGLEDI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 23/13 za nabavku robe – KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIAL

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 22/13 za partiju 1 za nabavku robe – EKO DIZEL

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 21/13 za nabavku usluge – SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA I ZAŠTITNA OPREMA LJETNJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 19/13 za nabavku usluge – TRANSPORT LOKOMOTIVA, PUTNIČKIH KOLA I OPREME RADI OPRAVKE I INVESTICIJA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 18/13 za nabavku robe – REZERVNI DJELOVI ZA EL 461 (OTPORNICI I TRANSDUKTORI)

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 16/13 za partiju 1 za nabavku robe – REZERVNI DJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA ELEKTRO DJELOVI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 16/13 za partiju 2 za nabavku robe – REZERVNI DJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA TIPA "Z" MAŠINSKI DJELOVI

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 16/13 za partiju 3 za nabavku robe – REZERVNI DJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA TIPA "Y" MAŠINSKI DJELOVI

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 16/13 za partiju 4 za nabavku robe – REZERVNI DJELOVI ZA PUTNIČKA KOLA TIPA X, BM, AC, BC I WLAB MAŠINSKI DJELOVI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 14/13 za nabavku robe – RAZNI OBRASCI

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 13/13 za nabavku usluge – PRANJE POSTELJINE U SPAVAĆIM I KUŠET KOLIMA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 20/13 za nabavku usluge – OPRAVKE SKLOPOVA I DJELOVA ZA PUTNIČKA KOLA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 17/13 za nabavku robe – SREDSTVA ZA PRANJE VAGONA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 15/13 za nabavku robe – SILEN BLOKOVI ZA LOK 461

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 12/13 za nabavku robe – MONOBLOK TOČKOVI ZA PUTNIČKA KOLA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 11/13 za nabavku robe – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU br. 10/13 za nabavku usluge – TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZNIH SREDSTAVA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 9/13 za nabavku usluge – ŠPEDITORSKE USLUGE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 6/13 za nabavku usluge – IZBOR REVIZORSKE KUĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENO – FINANSIJSKIH ISKAZA ŽPCG ZA 2013. GODINU

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 8/13 za partiju 2 za nabavku robe – UMETCI OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA DISK KOČNICU (FERODE)

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 8/13 partija 1 za nabavku robe – UMETCI KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 7/13 za nabavku usluge – ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA SUPRA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOV.PON.PO POZIVU br. 5/13 za nabavku robe – AKUMULATORSKE BATERIJE

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 4/13 za nabavku usluge – INVESTICIONA OPRAVKA LOKOMOTIVE SERIJE 643

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO POZIVU br. 3/13 za nabavku usluge – VANPLANSKA OPRAVKA ELEKTROMOTORNOG VOZA EMV 412/416-049/050

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE  PO POZIVU br. 2/13 za partiju 2 za nabavku robe – MONOBLOK TOČKOVI ZA ELEKTRO LOKOMOTIVE

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 1/13 za nabavku usluge – USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA VOZNIH SREDSTAVA

×