Štampaj


ZAVRŠENE ŠOPING METODE ZA 2012. GODINU

- Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke  usluge - PRANJE POSTELJINE U SPAVAĆIM I KUŠET KOLIMA

- Odluku o izboru najpovoljnije ponude šoping metodom br.9/12 za nabavku robe: PIĆE I HRANA ZA POTREBE VAGON RESTORANA NA RELACIJI BAR-BEOGRAD

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - OPREMA ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA ( POSTELJNI ČARŠAFI, JASTUČNICE, JASTUCI I ĆEBAD ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA)

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke usluge - PRANJE POSTELJINE U SPAVAĆIM I KUŠET KOLIMA

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radova za partiju 1 -ADAPTACIJA STANIČNE BLAGAJNE U PODGORICI I ADAPTACIJA KANCELARIJA SEKTORA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ PUTNIKA

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radova za partiju 2 -ADAPTACIJA STANIČNE BLAGAJNE U PODGORICI I ADAPTACIJA KANCELARIJA SEKTORA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ PUTNIKA

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge putem šopinga -PROCJENA IMOVINE DRUŠTVA

- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge putem šopinga - TRANSPORT  LOKOMOTIVA, PUTNIČKIH KOLA I OPREME RADI OPRAVKE I INVESTICIJA

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke – PROCJENA IMOVINE

- Odluka o nabavkama male vrijednosti - OPRAVKE MAŠINA I POSTROJENJA U NJEZI KOLA

- Odluka o nabavkama male vrijednosti - PRANJE POSTELJINE (u slučaju kada su mašine za pranje u kvaru)

- Odluka o nabavkama male vrijednosti - ROBE

- Odluka o nabavkama male vrijednosti - ROBE

- Odluka o nabavkama male vrijednosti  - REKONSTRUKCIJA VAGONA DDM

Odluka o nabavkama male vrijednosti - SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA U VOZNIM SREDSTVIMA

- Odluku o dodjeli ugovora za nabavku usluge - UGRADNJA ELEKTRONSKOG SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJU RADNOG VREMENA

- Odluku o dodjeli ugovora za nabavku usluge - IZBOR REVIZORSKE KUĆE ZA POSLOVE REVIZIJE FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA ZA 2011.GODINU

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×