Štampaj


Revizor Društva

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor Društva je „RACIO – MONT” d.o.o. Kolašin.
×