Štampaj
OBJAVLJENO: 05.04.2017.

Održana je Redovna Skupština akcionara ŽPCG AD podgorica

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica koja je održana dana 31.03.2017. godine jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu, Finansijski iskazi Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2016. godinu i Godišnji Izvještaj o radu interne revizije za 2016. godinu.
Na Skupštini je imenovan nezavisni revizor Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica za 2017. godinu.

Na sjednici su za članove Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gora AD – Podgorica izabrani:

  • Eldin Mucević, predstavnik državnog kapitala,
  • Valjon Mehmedović, predstavnik državnog kapitala,
  • Nevenka Garović, predstavnik državnog kapitala,
  • Milan Popadić, predstavnik državnog kapitala i
  • Draženka Simović, predstavnik OIF "Eurofond, OIF "Trend"u postupku transformacije, CD - OIF "Moneta" i Društva za men. poslove i upr. nekretninama "MIG".

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora za predsjednika Odbora je jednoglasno izabran Eldin Mucević.

×