Štampaj
OBJAVLJENO: 28.04.2017.

Održana je sjednica Odbora direktora dvanaestog saziva

Dana 27.04.2017. godine održana je sjednica Odbora direktora sa početkom u 13:00 časova.

Na kojoj se razmatrao sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa jedanaeste sjednice Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, dvanaestog saziva, održane 20.03.2017. godine.

2. Usvajanje Zapisnika sa Konstitutivne sjednice Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, održane 03.04.2017. godine.

3. Usvajanje Zapisnika sa druge sjednice Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, trinaestog saziva, održane 12.04.2017. godine.

4. Upoznavanje Odbora direktora sa informacijom o realizovanim aktivnostima za mart 2017. godine.

5. Upoznavanje Odbora direktora sa Spiskom voznih sredstava predviđenih za redovnu opravku.

6. Razmatranje Prijedloga izvršnog direktora Društva za izmjenu i dopunu Odluke Odbora direktora broj 10580/1 od 27.12.2013. godine.

Takođe na ovoj sjednici Odbora direktoa donijeta je odluka o imenovanju Branislava Popovića, dipl.el.ing., za direktora Sektora za tehničke poslove Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica.

Ostale odredbe Odluke Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica o imenovanju pomoćnika izvršnog direktora, direktora sektora i rukovodilaca samostalnih službi u Željezničkom prevozu Crne Gore AD – Podgorica broj 10580/11 od 27.12.2013. godine ostaju nepromijenjene.

×