Štampaj


Redovitost lokalnih putničkih vozova za avgust 2013. godine

Pruga Bijelo Polje – Bar

U polaznim stanicama prosječno zakašnjenje vozova iznosilo je 4,3 min/voz. Najveće prosječno zakašnjenje vozova u polaznim stanicama je i dalje kod voza 6101 i 6105 koji saobraćaju na relaciji Bijelo Polje-Bar i iznosi 7,8 min/voz.

Prosječno zakašnjenje lokalnih vozova u dolasku iznosi 10 min/voz a najizraženije je kod vozova 6101 i 6105 i iznosi 18,00 min prosječno dnevno, od čega je prosječno 7,2 min kašnjenje zbog saobraćajne situacije, 2,4 min zbog laganih vožnji i zatvora pruge, kvarovi i čekanje na vučno vozilo 1,1 min i 2,49 min vanredne situacije.

Prosječno zakašnjenje lokalnih putničkih vozova koje je u julu u polasku iznosilo 6,9 minuta u avgustu je smanjeno na 4,3 minut dok je prosječno zakašnjenje vozova u dolasku sa 16,1 minuta koliko je iznosilo u julu smanjeno na 10 minuta /vozu.

Pruga Nikšić – Podgorica

Na relaciji Podgorica-Nikšić vozovi su u polasku kasnili ukupno 980 minuta ili prosječno 10,5 min/vozu, a u dolasku 1036 minuta ili 11,1 min/vozu.

Od 980 minuta kašnjenja vozova u polasku 947 minuta se odnosi na jutarnji voz sa polaskom iz Podgorice u 7.00 časova koji čeka na vezu brzog međunarodnog voza iz Beograda a od 20.06.2013. ovaj voz se pokreće po dolasku voza 7101, zakašnjen oko 40 minuta.

Na relaciji Nikšić – Podgorica vozovi su u polasku kasnili 534 minuta ili 5,7 min/voz, dok su u dolasku kasnili 801 min ili 8,6 min/vozu. Od 534 minuta kašnjenja u dolasku 509 min se odnosi na kašnjenje voza 7103.

Od 20.06.2013. promijenjena je organizacija saobraćaja na ovoj pruzi tako da se saobraćaj obavlja samo sa jednom garniturom pa to povlači za sobom kašnjenje vozova 7102 i 7103 u polasku i dolasku.

×