Štampaj


Redovitost lokalnih putničkih vozova za jul 2013. godine

Pruga Bijelo Polje – Bar

U polaznim stanicama prosječno zakašnjenje vozova iznosilo je 6,9 min/voz. Najveće prosječno zakašnjenje vozova u polaznim stanicama je i dalje kod voza 6101 i 6105 koji saobraćaju na relaciji Bijelo Polje-Bar i iznosi 15,8 min/voz

Prosječno zakašnjenje lokalnih vozova u dolasku iznosi 16,1 min/voz a najizraženije je kod vozova 6101 i 6105 i iznosi 31.0 min prosječno dnevno, od čega je prosječno 20,2 min kašnjenje zbog saobraćajne situacije, 2,9 min zbog laganih vožnji i zatvora pruge, kvarovi i čekanje na vučno vozilo 9,4 min.

Prosječno zakašnjenje lokalnih putničkih vozova koje je u junu u polasku iznosilo 5 minuta u julu je povećano na 6,9 minut dok je prosječno zakašnjenje vozova u dolasku sa 13,7 minuta koliko je iznosilo u junu povećano na 16,1 minuta /vozu.

Pruga Nikšić – Podgorica

Na relaciji Podgorica-Nikšić vozovi su u polasku kasnili ukupno 1367 minuta ili prosječno 14,7 min/vozu, a u dolasku 1379 minuta ili 14,8 min/vozu.

Od 1367 minuta kašnjenja vozova u polasku 1348 minuta se odnosi na jutarnji voz sa polaskom iz Podgorice u 7.00 časova koji čeka na vezu brzog međunarodnog voza iz Beograda a od 20.06.2013. ovaj voz se pokreće po dolasku voza 7101,zakašnjen oko 40 minuta

Na relaciji Nikšić – Podgorica vozovi su u polasku kasnili 904 minuta ili 9,7 min/voz, dok su u dolasku kasnili 944 min ili 10 min/vozu. Od 944 minuta kašnjenja u dolasku 817 min se odnosi na kašnjenje voza 7103.

Od 20.06.2013. promijenjena je organizacija saobraćaja na ovoj pruzi tako da se saobraćaj obavlja samo sa jednom garniturom pa to povlači za sobom kašnjenje vozova 7102 i 7103 u polasku i dolasku.

×