Štampaj


Redovitost lokalnih putničkih vozova za maj 2013. godine

Pruga Bijelo Polje – Bar

U polaznim stanicama prosječno zakašnjenje vozova iznosilo je 1,1 min/voz. Najveće prosječno zakašnjenje vozova u polaznim stanicama je i dalje kod voza 6101 i 6105 koji saobraćaju na relaciji Bijelo Polje-Bar i iznosi 5,5 min/voz
Prosječno zakašnjenje lokalnih vozova u dolasku  iznosi 5,4 min/voz a najizraženije je kod vozova 6101 i 6105 i iznosi 11,4  min prosječno dnevno, od čega je prosječno 5,0 min kašnjenje zbog saobraćajne situacije, 3,2 min zbog laganih vožnji i zatvora pruge, kvarovi i čekanje na vučno vozilo 1,2 min.
Prosječno zakašnjenje lokalnih putničkih vozova koje je u aprilu  u polasku iznosilo 2,4 minuta u maju  je smanjeno na 1,1 minut dok je prosječno zakašnjenje vozova u dolasku sa 7,6 minuta koliko je iznosilo u aprilu  smanjeno  na  5,4 minuta /vozu.

Pruga Nikšić – Podgorica

Na relaciji Podgorica-Nikšić vozovi su u polasku kasnili ukupno 355 minuta ili prosječno 2,3 min/vozu, a u dolasku 387 minuta ili 2,5 min/vozu.
Od 355 minuta kašnjenja vozova u polasku 293 minuta se odnosi na jutarnji voz sa polaskom iz Podgorice u 7.00 časova koji čeka na vezu brzog međunarodnog voza iz Beograda.

Na relaciji Nikšić – Podgorica vozovi su u polasku kasnili 280 minuta ili 2,0 min/voz, dok su u dolasku kasnili 493 min ili 3,2 min/vozu. Od 493 minuta kašnjenja u dolasku 113 min se odnosi na kašnjenje voza 7103, dana 13.5. zbog defekta lokomotive u stanici Nikšić, i  kašnjenje voza 7105  od 69 minuta  zbog nestanka napona na pruzi 28.05. 2013. godine.

×