Štampaj


Redovitost lokalnih putničkih vozova za januar 2013. godine

Pruga Bijelo Polje – Bar

U polaznim stanicama prosječno zakašnjenje vozova iznosilo je 2,1 min/voz.
Najveće prosječno zakašnjenje vozova u polaznim stanicama je i dalje kod voza 6101 i 6105 koji saobraćaju na relaciji Bijelo Polje-Bar i iznosi 11,5 min/voz.
Prosječno zakašnjenje lokalnih vozova u dolasku iznosi 4,8 min/voz a najizraženije je kod vozova 6100 i 6104 i iznosi 14,1 min prosječno dnevno, od čega je prosječno 11,9 min kašnjenje zbog saobraćajne situacije, 2 min zbog laganih vožnji i zatvora pruge, kvarovi i čekanje na vučno vozilo 0,2 min.
Prosječno zakašnjenje lokalnih putničkih vozova koje je u decembru u polasku iznosilo 4,4 minuta u januaru je smanjeno na 2,1 minut dok je prosječno zakašnjenje vozova u dolasku sa 10,6 minuta koliko je iznosilo u decembru smanjeno na 4,8 minuta /vozu.

Pruga Nikšić – Podgorica

Na relaciji Podgorica-Nikšić vozovi su u polasku kasnili ukupno 330 minuta ili prosječno 2,16 min/vozu, a u dolasku 196 minuta ili 1,26 min/vozu.
Od 330 minuta kašnjenja vozova u polasku 208 minuta se odnosi na jutarnji voz sa polaskom iz Podgorice u 7.00 časova koji čeka na vezu brzog međunarodnog voza iz Beograda.
Na relaciji Nikšić – Podgorica vozovi su u polasku kasnili 22 minuta ili 0,14 min/voz, dok su u dolasku kasnili 84 min ili 0,54 min/vozu.

×