Štampaj


Kontakt

Direktor Sektora za međunarodni prevoz putnika

Rajka Marinović , spec. struk. ecc.
tel: +382(0)20 441 370
fax: +382(0)20 441 234
e-mail: rajka.marinovic@zpcg.me

×