Štampaj


Kontakt

VD Direktor Sektora za lokalni prevoz putnika

mr Vasilije Vulić, dipl. inž. prometa
tel: +382 (0)20 441-105
fax: +382 (0)20 441-106
e-mail: vasilije.vulic@zpcg.me

×