Štampaj


Javni registri i javne evidencije

Javne evidencije:

  1. Djelovodnik ulazne i izlazne pošte;
  2. Dostavna knjiga prema Pošti CG;
  3. Interne dostavne knjige;
  4. Evidencije o izrečenim disciplinskim mjerama za zaposlene u ŽPCG AD Podgorica;
  5. Evidencije svih sudskih predmeta koji su u toku i koji su pravosnažno okončani;
  6. Evidencije o službenoj i zaštitnoj odjeći;
  7. Evidencija postupaka pred sudovima i drugim državnim organima;
  8. Evidencije o motornim vozilima;
  9. Evidencija povlastica

×