Štampaj


Revizor Društva

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor Društva je Crowe MNE d.o.o. Podgorica.

Članovi revizorskog odbora ŽPCG su:

Tomić Nevenka, dipl. ecc., predsjednik Revizorskog odbora

Kurpejović Vedad, dipl. ecc, član

Blečić Nina, dipl. ecc, član

×