Štampaj
OBJAVLJENO: 26.07.2019.

Temeljno čišćenje vozova

Konstantno vodeći računa o potrebama svojih putnika i ozbiljno razmatrajući sve njihove primjedbe i prijedloge koje dobijamo posredstvom ditektne komunikacije sa putnicima ili njihovim anketiranjem, Željeznički prevoz Crne Gore se trudi da što bolje unaprijedi i njima prilagodi svoje usluge. Iako naše preduzeće raspolaže sa prilično starim voznim parkom i nevelikim finansijskim sredstvima, ulažemo velike napore da, prvenstveno vodeći računa o bezbjednosti saobraćaja, poboljšamo sliku našeg preduzeća, a time i povećamo zadovoljstvo korisnika. Tako će naše službe organizovati temeljno čišćenje naših vozova i dovesti njihovu higijenu na prilično zavidan nivo. Isprobana su nova sredstva za čišćenje biljnog porijekla koja ne zagađuju životnu okolinu, a koja su se pokazala izuzetno efikasnim. Primjedbe putnika u posljednjih nekoliko mjeseci su se većinom odnosile baš na higijenu vozova, te smo se potrudili da u tom smislu poboljšamo stanje naših voznih sredstava, te se nadamo većem zadovoljstvu u vožnji našim vozovima.

Napominjemo da u nedostatku dovoljnog broja voznih sredstava, odnosno, iz razloga što su nam često sva raspoloživa vozna sredstva u eksploataciji, nerijetko se dešava da nijesmo u prilici u mogućnosti da u predviđenim rokovima očistimo naša vozna sredstva, te zato očekujemo razumijevanje korisnika naših usluga.

Ispod možete vidjeti kako izgledaju naši vozovi nakon pomenutog temeljnog čišćenja.

×