Štampaj
OBJAVLJENO: 11.08.2016

Uporedni prikaz rezultata ankete za 2015. i 2016. godinu

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica sproveo je anketu u cilju provjere stepena zadovoljstva putnika uslugom prevoza u lokalnim vozovima kao i dobijanja informacija o dodatnim zahtjevima putnika za poboljšanje uslova prevoza.

Anketirano je 460 putnika, početkom avgusta 2016 godine, na svim relacijama.

ezultati ankete su pokazali visok stepen zadovoljstva putnika cijenom i odnosom željezničkog osoblja prema putnicima.

Umjereno zadovoljstvo je iskazano u pogledu higijene i komfora sa uočenim trendom poboljšanja u odnosu na predhodni period.

Izvršeno je upoređivanje rezultata ankete sa anketom sprovedenom septembra 2015 godine.

Rezultate ankete sprovedene avgusta 2016.godine možete pogledati ovdje.

.
×