Štampaj
OBJAVLJENO: 05.05.2015

REZULTATI POSLOVANJA ZA MART 2015. GODINE

U martu 2015. godine u lokalnom saobraćaju u odnosu na isti period prošle godine došlo je do smanjenja realizovanih voznih km i realizovanih putničkih km za 3%.

Broj prevezenih putnika veći je za 6%, pripadajući (ukupni) i realizovani prihodi veći su za 4-5%, dok je broj pokrenutih vozova uvećan za 3% u odnosu na mart 2014. godine. Prosječan broj putnika po jednom vozu ostao je na istom nivou u odnosu na uporedni period 2014. godine.

Na relaciji Bar-Bijelo Polje-Bar prevezeno 2.958 putnika, na relaciji Bar-Nikšić-Bar 1.354 putnika, Podgorica-Nikšić-Podgorica 25.042, Podgorica-Bar-Podgorica 40.717, dok je na relaciji Podgorica-Bijelo Polje-Podgorica prevezeno 9.514 putnika.

Prosječan prihod po putniku manji je za 2%, dok je prosječan prihod po putničkom km veći za 8% u odnosu na mart 2014. godine. Prosječno kašnjenje po vozu umanjeno je za 71% tj. 1,40 min/voz. u odnosu na mart 2014. godine.

U martu 2015. godine u međunarodnom saobraćaju rezultati bilježe smanjenje u odnosu na isti period 2014. godini. Broj pokrenutih vozova i realizovani vozni km manji su za 6% u odnosu na mart 2014. godine, broj prevezenih putnika manji za 22%, realizovani putnički km manji za 40%, prosječan broj putnika po jednom vozu umanjen je za 17%, realizovani prihodi i pripadajući (ukupni) prihodi umanjeni su za 24-14% u odnosu na mart 2014. godine.

Prosječno kašnjenje vozova (min/voz) znatno je uvećano i to za 150% u odnosu na mart 2014. godine.

Uzrok značajnog smanjenja određenih pokazatelja za mart 2015. godine u odnosu na isti period 2014. godine je situacija na teritoriji Srbije izazvana poplavama i klizištima u maju 2014. godine pri čemu je došlo do značajnog oštećenja željezničke infrastrukture na dijelu pruge Beograd–Bar i saobraćanje jednog para vozova na relaciji Bar-Beograd-Bar dnevno, zaobilaznim putem, koji iziskuje 4 do 5 časova dužu vožnju.

Zabilježeno je značajno povećanje broja prevezenih putnika, realizovanih putničkih km i prihoda u odnosu na prethodni mjesec, međutim nije bilo dovoljno da dostigne rezultate ostvarene u martu 2014. godine kada se saobraćaj odvijao redovnim putem preko Valjeva.

×