Štampaj
OBJAVLJENO: 01.04.2015

Održana je Redovna Skupština akcionara ŽPCG

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica koja je održana dana 31.03.2015. godine jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2014. godinu, Godišnji Izvještaj o radu unutrašnje revizije za 2014. godinu i Finansijski iskazi Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2014. godinu.

Na sjednici su za članove Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gora AD – Podgorica izabrani:

  • Dušan Radonjić, predstavnik državnog kapitala,
  • Valjon Mehmedović, predstavnik državnog kapitala,
  • Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala,
  • Srećko Medenica, predstavnik državnog kapitala i
  • Draženka Simović, predstavnik OIF "Eurofond, OIF "Trend", CD - OIF "Moneta" i Društvo za men. poslove i upr. nekretninama "MIG".

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora za predsjednika Odbora je jednoglasno izabran Dušan Radonjić.

Između ostalog, usvojen je i Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu.

Iz Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu vidi se da su rezultati poslovanja u lokalnom saobraćaju značajno bolji u odnosu na prethodnu godinu, što pokazuje broj prevezenih putnika koji je veći za 49 %, broj pokrenutih vozova za 14%, realizovani prihodi su veći za 26%, a prosječno zakašnjenje vozova smanjeno za 50%.

U medjunarodnom prevozu rezultati poslovanja su značajno slabiji u odnosu na prethodnu godinu tako da je broj prevezenih putnika manji za 57%, broj pokrenutih vozova za 23%, a realizovani prihodi su manji za 48%. Ako se ima u vidu da su prihodi od medjunarodnog prevoza u iznosu od skoro 2/3 prihoda od naših usluga, i pored maksimalne štednje prihodi u lokalnom saobraćaju nijesu bili dovoljni da pokriju gubitke nastale u medjunarodnom prevozu.

Podsjećamo da je željeznička infrastruktura na području Srbije bila oštećena u poplavama koje su u maju prošle godine zadesile područja te države, tako da je zaobilaznim putem, sa trajanjem od 5,6 sati duže nego što bi redovnom trasom, saobraćao jedan voz, te s obzirom na ovu činjenicu, ostvareni gubici su i očekivani.

U toku prethodne godine nije bilo vanrednih događaja koji bi ugrozili bezbijednost putnika i posade vozova, izuzev više kamenovanja vozova.

Ovaj obim prevoza u lokalnom i medjunarodnom saobraćaju, i ostali poslovni prihodi ukazuju da je poslovni prihod manji za 19%, a da su poslovni rashodi porasli za 1% i to zbog povećanja većeg broja radnika preuzetih od ŽICG i većih ulaganja u održavanje željezničkih voznih sredstava.

Ukupni rezultati poslovanja, i pored značajno boljih rezultata u lokalnom prevozu, ipak su za 13% lošiji u odnosu na prethodnu godinu.

×