Štampaj
OBJAVLJENO: 06.04.2016

Održana Redovna Skupština akcionara ŽPCG

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, koja je održana dana 31.03.2016.godine jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2015.godinu, Godišnji Izvještaj o radu unutrašnje revizije za 2015. godinu i finansijski iskazi Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2015.godinu.

Na sjednici su za članove Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD-Podgorica izabrani:

  • Dušan Radonjić, predstavnik državnog kapitala,
  • Valjon Mehmedović, predstavnik državnog kapitala,
  • Milan Popadić, predstavnik državnog kapitala
  • Srećko Medenica, predstavnik državnog kapitala i
  • Draženka Simović, predstavnik OIF „Eurofond“ OIF „Trend“ , CD - OIF „Moneta“ i Društvo za men.poslove i upr.nekretninama „MIG“.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora ze predsjednika Odbora je jednoglasno izglasan Dušan Radonjić.

Između ostalog , usvojen je i Izvještaj o poslovanju za 2015.godinu.

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je poslovnu 2015.godinu prepolovio gubitke u odnosu na 2014. i iznose 1,64 mil.eura. Iskazani negativni rezultat je za 58% manji od iskazanog negativnog rezultata za poslovnu 2014.godinu.

Fizički obim rada i u lokalnom i u međunarodnom saobraćaju pokazuje porast po svim parametrima (broju prevezenih putnika, broju realizovanih voznih kilometara i broju realizovanih putničkih kilometara). Kao rezultat povećanog fizičkog obima rada, Društvo je ostvarilo i povećanje prihoda i to u lokalnom saobraćaju za 13%, a u međunarodnom saobraćaju za 34%.

Ukupni prihodi u poslovnoj 2015.godini iznose 7,08 mil.eura i veći su za 27% u odnosu na poslovnu 2014.godinu.

Ukupni rashodi u poslovnoj 2015.godini iznose 8,72 mil.eura i manji su za 8% u odnosu na poslovnu 2014.godinu, a sastoje se od troškova materijala u iznosu od 1,01 mil.eura, troškova zarada i ostalih ličnih primanja u iznosu od 3,86 mil.eura, troškova amortizacije u iznosu od 1,49 mil.eura, troškova tekućeg održavanja voznih sredstava u iznosu od 1,18 mil.eura, troškova osiguranja sredstava u iznosu od 0,24,troškova po osnovu kamata u iznosu od 0,17 mil.eura i ostalih rashoda u iznosu od 0,77 mil.eura.

Shodno usvojenim Planom racionalizacije troškova i mjerama štednje, Društvo je zabilježilo smanjenja određenih troškova u odnosu na isti uporedni period, vodeći pri tome računa da istima ne ugrožava bezbjednost prevoza putnika.

Treba napomenuti da prevoz putnika nigdje nije profitabilan i da se, zavisno od država i uslova, daje podrška države u iznosu od 40-80 % realnih troškova za ugovoren obim prevoza sa državom, Ugovorom o obavezi javnog prevoza.

×