Štampaj
OBJAVLJENO: 18.04.2016

Obustava željezničkog saobraćaja od Kolašina do Bijelog Polja zbog radova na mostu Trebaljevo

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica je 5. februara 2015. god. počela sa radovima na rehabilitaciji-sanaciji željezničkog mosta Trebaljevo na km 334+673,68 pruge Vrnica-Bar.

Ugovor za rehabilitaciju željezničkog mosta Trebaljevo vrijedan je 2.952.066,00 eura a radove izvodi kompanija STRABAG - AG Austija.

Radovi na mostu Trebaljevo su u fazi rehabilitacije čelične konstrukcije /gornji stroj/ i ista zbog bezbjednosti zahtijeva totalnu obustavu saobraćaja.

Za vrijeme obustave saobraćaja prevoz putnika će se vršiti autobusima na relaciji Kolašin–Bijelo Polje–Kolašin.

Obustava željezničkog saobraćaja se planira od 20.aprila 2016.godine /12h/ do 24.aprila 2016.godine /12h/.

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica

Željeznički Prevoz Crne Gore AD - Podgorica
×