Štampaj
OBJAVLJENO: 23.06.2015

Izvršena srednja opravka na spavaćim i kušet kolima za međunarodni saobraćaj

Dana 21.06.2015. godine isporučena su kola iz firme TŽV Gredelj d.o.o koja su u pomenutoj firmi 27. aprila 2015. godine odvezena na redovnu opravku.

Na dvoje spavaćih i troje posteljnih kola izvršena je redovna opravka ranga srednje opravke. Srednja opravka kola podrazumijeva dovođenje u ispravno stanje svih klopova, podsklopova i djelova, ili zamjenu istrošenih ili onih koje nije moguće popraviti.
U najkraćem ona obuhvata: zamjenu monoblok točkova, popravku kostura kola, popravku unutrašnjih zidova, zamjenu dotrajalih ležaja, zamjenu vodovodne, vazdušne i električne instalacije, opravku kočionog sistema, trčećeg stroja i ostalih elemenata koji povećavaju bezbjednost i kvalitet usluge.

Pored radova predviđenih srednjom opravkom, spavaća kola su modifikovana i modernizovana i odrađena je rekonstrukcija električnog osvjetljenja i grijanja.

Kod posteljnih (kušet) kola nije bilo potrebe za rekonstrukcijom, već je izvršena samo srednja opravka, što podrazumijeva da su kola dovedena u tehnički ispravno stanje i u naredne četiri godine neće biti potrebe za većim ulaganjima.

Kola su namijenjana za međunarodni saobraćaj, i to za brze vozove koji saobraćaju na relaciji Bar-Beograd–Bar sa polaskom iz Bara u 19:00h, i Bar-Subotica-Bar sa polaskom iz Bara u 17:00 časova.

Imajući u vidu, veliku potražnju za prevoz u spavaćim i kušet kolima tokom predstojeće turističke sezone, kola su pravovremeno stigla i biće odmah uvrštena u ponudu korisnicima naših usluga.
Sa prispjelim kolima uvećao se raspoloživi kolski park spavaćih i kušet kola, čime je znatno povećana ponuda i usluga.

Kola serije WLAB (spavaća kola) imaju kabine visokih performansi, namijenjene za prevoz putnika na dugim relacijama, prvenstveno noću, sa više ponuda: "singl" - samo sa jednom posteljom,"dubl"- sa dvije postelje i "turist”- sa tri postelje, ili sa kabinom od četiri posteljine, zavisno od želje putnika. Kušet kola sadrže kabine 4 do 6 ležaja koja se tokom putovanja danju mogu preurediti u kola sa sjedištima.

Puštanjem u eksploataciju ovih kola, Željeznički prevoz Crne Gore dobija pojačani kapacitet pouzdanih voznih sredstava u ljetnjoj sezoni i zahvaljujući većem broju posteljnih mjesta koje će korisnici usluga imati na raspolaganju, unapređuje svoje usluge putnicima doprinoseći većem nivou, bezbjednosti i komforu, što je ovom preduzeću uvijek prioritet.

×