Štampaj
OBJAVLJENO: 09.03.2015

Demanti na tekst objavljen u “Dan”-u od 06. marta 2015. godine

Povodom teksta u dnevnom listu "DAN", pod naslovom "Ko će odgovarati zbog štetnih poslova", Željeznički prevoz Crne Gore AD, i pored činjenice da sa neukim, zlonamjernim, neiskusnim za remonte i modernizaciju, i sa nedovoljnim stepenom obrazovanja (pa i sa V stepenom), apsolutno nekompetentnim da bi razumjeli kompletnu proceduru remonta i modernizaciju složenih tehničkih sistema, ne treba gubiti vrijeme, ipak, cijeni da zbog javnosti koja nije bila u situaciji da pročita naš komentar u tekstu pod naslovom "Za popravku platili milion ipo, a voz vraćen pokvaren" objavljen u istom dnevnom listu, treba ponoviti neke činjenice i saopštiti istinu.

Ovo objašnjenje je u cilju demanta dokonih razmišljanja lica koja su više puta smjenjivana sa svojih radnih mjesta, neki disciplinski više puta kažnjavani, suspendovani, po sopstvenom priznanju zloupotrebljavali položaj, sudski gonjeni ili, zbog tehnološkog viška otpuštani iz željeznice sa otpremninom od 12,296 €, pa se opet nekako vraćali u ŽPCG sa ambicijama da sa V stepenom stručne spreme budu pomoćnici izvršnog direktora, a kojeg zaposleni nijesu htjeli ni za rukovodioca vuče u Baru.

Iz tog razloga ŽPCG će još jednom pojasniti detalje široj javnosti uz ubjeđenje da će i neuki autori navedenog teksta moći shvatiti odgovore bar na neka njihova pitanja te da ih neće, po ko zna koji put, više ponavljati.

Naime, ponovićemo, remontom i modernizacijom prispjelog elektromotornog voza nije nanešena nikakva šteta, naprotiv, remont je urađen kvalitetno, što govori podatak o broju pretrčanih kilometara koje je voz ostvario u željezničkom saobraćaju za prvih 10 mjeseci 2014. godine: voz 412/416-041/042 je za taj period pretrčao 80 601 km, dok je novi voz 101/103 za isti period pretrčao 74 760 km, a voz 107/109 – 82 304 km, što ide u prilog činjenici da se ni po kojem osnovu ne može reći da je ovaj voz loše urađen. Jeste činjenica da je u garantnom periodu bilo više intervencija koje su rađene od strane servisne službe "Gredelj" na njihov račun u radionicama u Podgorici, zbog čega je voz određeno vrijeme i imobilisan, a za koje je produžena garancija.
Uostalom, zbog tih otkaza se i daje garancija. O broju i tipu opravki postoji uredna dokumentacija koju vode odgovarajuće službe u ŽPCG, a te vrste i broj opravki nijesu specifičnost samo za ovaj voz, već se o tome vodi evidencija i po povratku voza sa opravki od drugih remontera.

Dakle, voz koji je star preko 30 godina, uz veoma složeno i dugotrajno obezbjeđivanje rezervnih djelova za remont, za čijom potrebom se ukazalo nakon potpune demontaže, izvršenih mjerenja i ultrazvučnog ispitivanja, što je obaveza naručioca, koji pretrči više kilometara nego novi voz, ne da nije loše remontovan, uz poštovanje ugovorenih obaveza i ugovorenih sankcija, nego je dobro remontovan, te je konstatacija da je nanešena šteta zlonamjerna i netačna, a voz je u saobraćaju i nema značajnih otkaza.

Da su ove osobe, koje sramno kleveću svoju firmu, stručne znali bi da litvanska fabrika koja je proizvela voz više ne postoji, da se rezervni djelovi obezbjeđuju djelimično iz postojećih zaliha trgovine, a da se dobar dio djelova obezbjeđuje kod posebnih proizvođača koji moraju dokazati kadrovsku i tehničku sposobnost za proizvodnju djelova da bi dobili ovlašćenje za proizvodnju, da se djelovi kod tih proizvođača moraju obezbijediti poštovanjem Zakona o javnim nabavkama, da je ponuđaču koji je pobijedio na tenderu potrebno vrijeme za nabaku repromaterijala, da je potrebno vrijeme za proizvodnju, kontrolu i ispitivanje odgovornih sklopova i djelova, transport do remontera, carinska procedura, ugradnja i ispitivanje kompletnog tehničkog sistema, na kojem nije moguće pustiti ni najmanju grešku koja bi uticala na bezbijednost saobraćaja.
Sve faze rada na vozu se detaljno analiziraju na početku, a po završetku rada svake faze pojedinačno i svaka faza se analizira i tehnički prima, što čine diplomirani inženjeri, iskusni stručnjaci ŽPCG, kojima vrijeme trajanja rada na vozu, na račun kvaliteta, nije parametar koji uzimaju u obzir za razliku od neukih koji njihov rad pominju kao trošak, i koji ne znaju da u tim poslovima nema kalkulacija na račun kvaliteta i bezbijednosti, i da je dobro da još uvijek postoje fabrike šinskih vozila koje remontuju ove vozove, koju oni neuko kritikuju.

Nekompetentni ne mogu znati da se poslovi po Zakonu o javnim nabavkama ne daju, oni se dobijaju javnim takmičenjem ponuđača, čija dokumantacija mora biti Zakonom propisana da bi se uopšte analizirala, pri čemu cijena nije jedini kriterijum. Ako ne znaju šta je ponuda i šta sadrži da bi bila ispravna i da je jedina ispravna bila ponuda “Gredelja”, znali su da je Državna komisija za javne nabavke potvrdila da je tenderska procedura sprovedena potpuno zakonito, što bi im i pored njihovih stručnih kapaciteta, trebalo biti jasno da Gredelju posao nije dat već su ga zakonito zaslužili i uzeli.
Neznanje autora teksta se još jednom pokazuje kada porede stručne i tehnološke kapacitete radionice za održavanje i remont šinskih voznih sredstava i fabrike šinskih vozila "Gredelj" koja proizvodi elektromotorne i dizel motorne vozove, dizel lokomotive i remontuje elektro i dizel lokomotive i vagone, koja je uvela stečaj nakon ugovaranja remonta i modernizacije naših vozova. Stečajem je fabrika uradila reorganizaciju i ona radi za tržište na više kontinenata, što znači da nije izgubila pravnu sposobnost da se pojavljuje na takmičenjima da dobija posao na tržištu.
Nije tačno da smo nakon uvođenja stečaja poslali bilo koje vozilo na remont u "Gredelj", a ne znači da nećemo ukoliko se prijave i poslove dobiju na tenderu.

Prosto je nevjerovatno da lice koje je bilo na dužnosti rukovodioca unutrašnje kontrole (nedavno je smijenjen) ne zna gdje se nalazi Putni list, koji je jedan od osnovnih dokumanata iz saobraćaja i traži ih u ŽPCG, što je pogrešno mjesto, i pogrešno informiše poslanicu Jasavić.

Planirani red vožnje je u potpunosti ispoštovan te zastoji koji su nastali zbog imobilizacije voza nijesu uticali na prihode u lokalnom saobraćaju, koji su u 2013. uvećani u odnosu na 2012, a 2014. godine uvećani za 25.7% u odnosu na 2013. godinu.
Takođe u 2014. godini prevezeno je milion i četiri hiljade putnika u lokalnom sobraćaju, što je rekord za poslednjih 25 godina, čime je smanjen gubitak u odnosu na 2013. godinu za 18% i pored gubitka u međunarodnom saobraćaju od oko 1,2 milona evra, i to je doprinos Željezničkog prevoza Crne Gore, a koji je nihov doprinos u svemu tome treba sagledati analizom poslovanja za 2014. godinu.

Zlurada je priča o ugrožavanju bezbijednosti saobraćaja upotrebom ovog voza, što je apsolutno netačno, i tom pričom po njihovom ubjeđenju misle da će dobiti nekakve poene u obračunu sa kompanijama u kojima su izgubili ionako nezasluženo stečene pozicije, gdje im nije moguće da realizuju nerealne ambicije ili strah i da postojeće zadrže.

Ovaj voz, kao i nijedan drugi, nikada nije pušten u saobraćaj sa manama koje bi, na bilo koji način, ugrozile bezbijednost saobraćaja.

Željeznički prevoz se bavi djelatnošću od javnog interesa pa samim tim ima za cilj da putnike prevozi bezbjedno i, u skladu sa mogućnostima, komforno i na savremen način.

Sve poslove u ŽPCG-u mogu uvijek, što i čine, službe nadležnog ministarstva provjeriti, kao i ostali nadležni organi države.

Iz svega navedenog jasno se da zaključiti da autori pomenutog teksta kleveću i da nijesu kompetentni da kontrolišu poslove sa kojih su s razlogom smjenjivani, za koje su pojedinci više puta čak i sudski odgovarali, i za koje su pojedini priznali da su učinili zloupotrebu položaja, a posebno o poslovima remonta i modernizacije složenih tehničkih sistema koje prati tim stručnjaka, te će svaka dalja komunikacija sa istima za ovo preduzeće predstavljati gubljenje dragocjenog vremena.

×