Štampaj
OBJAVLJENO: 07.07.2016

Brošure sa redom vožnje željeznicom i na Brajevom pismu

Saopštenje Saveza slijepih Crne Gore prenosimo u cjelosti :
"Imamo zadovoljstvo da uputimo informaciju medijima, javnosti i osobama oštećenog vida, da smo u saradnji sa “Željezničkim prevozom CG” izradili stotinjak primjeraka brošura sa redom vožnje željeznicom na Brajevom pismu, koje zainteresovane osobe oštećenog vida mogu besplatno preuzeti sa šaltera za pružanje informacija u sljedećim gradovima: Podgorici, Baru, Nikšiću, Bijelom Polju i Sutomoru.

Brošure su štampane u Stručnoj službi Saveza, a iste će se doštampavati po potrebi.

Istovremeno, podsjećamo da je 28. aprila 2016. godine potpisan Sporazum o saradnji i pružanju usluga željezničkog prevoza pod povlašćenim uslovima za članove i članice Saveza slijepih, prema čijim odredbama ove osobe i njihovi pratioci imaju pravo da po cijeni od 1€ po osobi, putuju željeznicom za neograničen broj putovanja na teritoriji CrneGore.

Do sada je izdato oko 200 legitimacija za povlašćenu vožnju od strane “Željezničkog prevoza CG”, na osnovu kojih osobe oštećenog vida uživaju povlastice iz pomenutog sporazuma.

Upućujemo veliku zahvalnost Željezničkom prevozu CG za odobrene povlastice i omogućavanje pristupa informacijama u dostupnoj tehnici za sve osobe oštećenog vida, što zaista može poslužiti kao dobar primjer svim poslovnim subjektima u našoj zemlji, koji nastoje da svoje proizvode i usluge približe svim građanima pod jednakim uslovima."

×