Štampaj

Novosti

Rekordna posjećenost sajta ŽPCG-a

Sajt Željezničkog prevoza Crne Gore je u oktobru 2013. godine zabilježio rekordnih 14.526 posjeta.

opširnije

Pet puta više putnika na nikšićkoj pruzi

U oktobru 2013. godine broj putnika Željezničkog prevoza Crne Gore na pruzi Podgorica-Nikšić petostruko je uvećan u odnosu na prethodni mjesec.

opširnije

ŽPCG bilježi rast u lokalnom prevozu, međunarodni na prošlogodišnjem nivou

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je prvih devet mjeseci 2013. godine završio sa negativnim finansijskim rezultatom od 1,2 miliona eura.

opširnije

Normalizovan međunarodni prevoz putnika

Na pruzi Beograd-Bar vozovi se ponovo kreću u skladu sa redom vožnje na svim relacijama.

opširnije

Vozovi saobraćaju do Prijepolja i Užica, između redovni autobusi

Treći dan blokade pruge u Priboju željeznički prevoz odvija se do Prijepolja i Užica, a između ove dvije stanice Železnice Srbije upućuju putnike na redovan autobuski prevoz.

opširnije

Međunarodni vozovi saobraćaju do Prijepolja i Užica

Zbog blokade pruge Beograd-Bar kod Priboja, međunarodni vozovi u utorak 29. oktobra 2013. saobraćaju iz smjera Bara i Podgorice samo do Prijepolja, a iz Beograda samo do Užica.

opširnije

Noćni međunarodni voz saobraća samo do Prijepolja

Zbog blokade pruge kod Priboja, noćašnji međunarodni voz saobraćaće samo do Prijepolja

opširnije

Prevoz autobusima od Bijelog Polja do Beograda

Usljed prekida željezničkog saobraćaja na dijelu pruge Beograd-Bar, Željeznički prevoz Crne Gore organizovao je autobuski prevoz za putnike dnevnog međunarodnog voza za Beograd.

opširnije

Volonteri Crvenog krsta edukovali putnike ŽPCG-a o borbi protiv trgovine ljudima

U vozovima ŽPCG-a danas su volonteri Crvenog krsta Crne Gore informisali putnike o mjerama opreza u borbi protiv trgovine ljudima kroz razgovor i dijeljenje informativnih letaka.

opširnije

ŽPCG učestvuje u obilježavanju dana borbe protiv trgovine ljudima

Željeznički prevoz Crne Gore uključio se u obilježavanje 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, dijeljenjem informativnih kartica Crvenog krsta.

opširnije

×