Štampaj
OBJAVLJENO: 09.01.2017.

09/10.01.2017.god voz 432/433 neće saobraćati

Zbog slabe iskorišćenosti kapaciteta Sektor za međunarodni prevoz putnika 09/10.01.2017.godine otkazuje saobraćaj voza 432/433 na relaciji Bar - Bijelo Polje - Bar.

×