Štampaj


Kontakt

Direktor Sektora za međunarodni prevoz putnika

Milenko Cebalović, spec.struk.inž.saobr.
tel: +382(0)20 441 370
fax: +382(0)20 441 234
e-mail: milenko.cebalovic@zpcg.me

×