Štampaj


Kontakt

Direktor Sektora za lokalni prevoz putnika

Miroslav Vukićević, spec. struk. inž. maš.
tel: +382 (0)20 441-105
fax: +382 (0)20 441-106
e-mail: miroslav.vukicevic@zpcg.me

×